LAST DATE FOR TEXT LAST DATE FOR PRE MATRIC SCHOLARSHIP SCHOOL LEVEL VERIFICATION IS 12.02.2021

up_sanskrit
Result:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1047 1  PRADYOTHKUMAR.B 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
1043 5  BHOOMIKA K 7  St. B. A. S. B. S. Bela
2413 4  SHREESHA KRISHNA 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  502 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3038 2  BHAVYASHREE N 7  S. N. H. S. Perla
2413 1  SHREESHA KRISHNA 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1342 7  REEMA ANCITA CRASTA 7  St. B. A. S. B. S. Bela
  503 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2347 34  MURALI MADHAVA. C 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1346 35  NANDANA.A. 6  A. S. B. S. Kuntikana
3044 33  SHRADDHA K 7  S. N. H. S. Perla
  504 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1050 6  PRANAMYA.M.S 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
1451 5  PRAVEEN D SOUZA A 7  A. U. P. S. Yethadka
3043 4  KARTHIK KRISHNA SHASTRY M 7  S. N. H. S. Perla
  505 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1048 4  MADHURA.Y 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
1980 3  PRANAV SHARMA K 6  A. U. P. S. Yethadka
2452 2  CHINMAYI CH 5  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  506 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1791 7  SULAKSHANA K 7  S. A. P. H. S. Agalpady
1235 9  SHANKARA KIRANA 7  N. H. S. Perdala
3042 6  GANAPATHISHARMA KODUMADU 7  S. N. H. S. Perla
1050 8  PRANAMYA.M.S 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
  507 - Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1051 15  ANOOP.B.V 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
1236 11  SREEVATSA 5  N. H. S. Perdala
2343 3  SHREEJESH. T 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  508 - Padyam Chollal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1042 9  YASHASWI D 7  St. B. A. S. B. S. Bela
2351 12  SEETHALAKSHMI. S 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
2034 17  RAMYA 6  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1047 5  PRADYOTHKUMAR.B 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
2028 2  MAHESHA K 6  A. U. P. S. Yethadka
2418 7  VISHNU 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1050 10  PRANAMYA.M.S 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
2437 8  ASHA. K 6  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1355 11  MANVITHA N P 5  St. B. A. S. B. S. Bela
  511 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3032 5  AVANEESH G SHETTY 6  S. N. H. S. Perla
1051 10  ANOOP.B.V 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
2304 6  KEERTHI G 7  S. S. A. U. P. S. Sheni
  512 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1042 17  YASHASWI D 7  St. B. A. S. B. S. Bela
3027 7  SHREERAKSHA S 7  S. N. H. S. Perla
1295 3  KAVITHALAKSHMI.N.L 6  S. V. A. U. P. S. Swarga
  513 - Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1327 8  HARSHARAJ D 7  A. S. B. S. Ichlampady
1346 13  NANDANA.A. 6  A. S. B. S. Kuntikana
1470 14  KRIPASHREE.K 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla
  514 - Gadhyaparayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2394 5  SUPRITHA. P 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1047 8  PRADYOTHKUMAR.B 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
3022 16  MAITHRI M 7  S. N. H. S. Perla
  515 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1042 8  YASHASWI D 7  St. B. A. S. B. S. Bela
1051 3  ANOOP.B.V 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
3036 1  PRANAV B 6  S. N. H. S. Perla
  516 - Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2351 17  SEETHALAKSHMI. S 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
3030 18  SHREE RATHNAMALA S V 6  S. N. H. S. Perla
1238 6  SUPRIYA A 6  N. H. S. Perdala
  517 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2413 3  SHREESHA KRISHNA 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1047 1  PRADYOTHKUMAR.B 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
1495 2  MEGA.M.RAVI 6  H. F. A. S. B. S. Kumbla
  518 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3027 3  SHREERAKSHA S 7  S. N. H. S. Perla
1640 12  SINDHURA P V 7  S. A. P. H. S. Agalpady
1045 5  AKSHAR K H 7  St. B. A. S. B. S. Bela
3502 13  NISHANTH. K 7  G. V. H. S. S. Karadka

No comments:

Post a Comment